ШҮҮМЖ РЕДАКЦИ ХИЙЛГЭХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

“Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨААТҮГ нь “Цахилгаан байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм” – ийг шинэчлэн боловсруулсан бөгөөд уг дүрмийн баримт бичигт шүүмж, редакци хийх хувь хүнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна. Нэг нүүрийг нь 4179 төгрөгөөр тооцно. 

Тавигдах шаардлага:

Эрчим хүчний салбарын доктор, Монгол Улсын зөвлөх инженер, мэргэшсэн инженер байна.  

Сонирхсон иргэд шүүмж, редакци хийх тухай саналаа холбогдох материалын хамт 2022 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн дотор ankhtuya@meei.energy.gov.mn хаягаар эсвэл “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨААТҮГ-ын 303 тоот өрөөнд хүргүүлнэ үү.

Жич: Холбогдох дүрмийн баримт бичгийн материалтай доорх холбоосуудаар татан авч холбоосоор орж танилцана уу. 

 http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A6%D0%91%D0%A3-%D0%90%D0%90%D0%94%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B3%20.docx

Цахилгаан байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм. 1-р бүлэг / 1.1-1.3/

 http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A6%D0%91%D0%A3-%D0%90%D0%90%D0%94%201-%D1%80%20%D0%B1%D2%AF%D0%BB%D1%8D%D0%B31_1-1_3%2005-06.docx

Цахилгаан байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм. 2-р бүлэг /2,1- 2,10/

 http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A6%D0%91%D0%A3%20%D0%90%D0%90%D0%94%202%D1%80%20%D0%B1%D2%AF%D0%BB%D1%8D%D0%B3%2005-06.docx

Цахилгаан байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм. 3-р бүлэг /3,1- 3,7/

 http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A6%D0%91%D0%A3-%D0%90%D0%90%D0%94%203%D1%80%20%D0%B1%D2%AF%D0%BB%D1%8D%D0%B3%2005-09%20.doc.docx

Цахилгаан байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм. 4-5 р бүлэг

 http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A6%D0%91%D0%A3-%20%D0%90%D0%90%D0%94%204-5%D1%80%20%D0%B1%D2%AF%D0%BB%D1%8D%D0%B3%2005-09.docx