2017/5/25 Эрчим Хүчний Эдийн Засгийн Хүрээлэн 2014 он

2017/6/09 "Development of cooperation between KEEI and MEEI" 2017.6.8-ны TV5 өдрийн мэдээ

2017/11/23 "Шинжлэх ухаан технологи инноваци 2017" үзэсгэлэнгийн "Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн"-н захирлын мэндчилгээ