Эрчим хүчний Аудитын чиглэлээр хийгдсэн үйл ажиллагаа

 

  • Шангри-Ла Улаанбаатар Зочид Буудал” ХХК-ий үйл ажиллагаанд эрчим хүчний аудит хийх үйлчилгээний хөлсийг жишиг үнэлгээний дагуу тооцож гаргаж албан бичгээр үнийн санал явуулав.

 

  • “Ухаа Худаг Цахилгаан Станц” ХХК-ий үйл ажиллагаанд эрчим хүчний аудит хийх үйлчилгээний хөлсийг жишиг үнэлгээний дагуу тооцож албан бичгээр үнийн санал хүргүүлсэн.

 

  • “Эрдэнэт Дулааны Цахилгаан Станц”-ын үйл ажиллагаанд эрчим хүчний аудит хийх үйлчилгээний хөлсийг жишиг үнэлгээний дагуу тооцож үнийн санал хүргүүлсэн.

 

  • “Монголросцветмет” ХХК-ий харъяа Бор-Өндөрийн уулын баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд эрчим хүчний аудит хийх үйлчилгээний хөлсийг 2 хувилбараар тооцож гаргав.

 

  • “Эрдэнэт Ус, Дулаан түгээх сүлжээ” ОНӨХК-ий үйл ажиллагаанд эрчим хүчний аудит хийх үйлчилгээний хөлсийг аргачлалын дагуу тооцож албан бичгээр үнийн саналыг хүргүүлсэн.

 

Тендерт оролцсон

 

  • “Амгалан Дулааны цахилгаан станц” ХХК-ий 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр ирсэн Эрчим хүчний хэмнэлтийн аудит хийлгэх зорилгоор Зөвлөх үйлчилгээний мэдүүлэг авах тухай албан бичгийн дагуу мэдүүлгийн материал бэлдэж, бэлэн болгон хүргүүлсэн.

 

  • “Дулааны цахилгаан станц – 4” ТӨХК-нд Эрчим хүчний аудит хийх тендерт оролцсон.

 

  • “Дулааны цахилгаан станц – 2” ТӨХК-нд Эрчим хүчний аудит хийх тендерт оролцсон.

 

  • Монголросцветмет” ХХК-ний зарласан Эрчим хүчний аудит хийх тендерийн мэдүүлгийн материалыг хүргүүлж дэлгэрэнгүй жагсаалтанд орж 2 дугаар шатны материалыг хүргүүлэхээр бэлдэж байна.