Эрчим хүчний яамны мэдээ

Эх сурвалж: www.energy.gov.mn

Түүхэн замнал