Стандартын төсөлд санал авна

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн "Стандарт норм, нормативын хэлтэс"-ийн Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу орчуулан редакц хийлгүүлсэн дараах 4 стандартын төсөлд санал авч байна.                           

1.MNS ISO 50047:2023 “Эрчим хүчний хэмнэлт — Байгууллагын эрчим хүчний хэмнэлтийг тооцоолох”

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20ISO%2050047(2).docx


2.MNS ISO 12569:2023 “Барилга болон материалын дулаан хамгаалалт – Барилга байгууламжид агаарын хувийн зардлыг тодорхойлох – Заагч хийг шингэрүүлэх арга”

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20ISO%2012569%20-%202023_05_08.docx


3.СТО 59012820.29.020.002-2012:2023 "Реле хамгаалалт ба автоматик барих (шинэчлэх) ба ашиглалтын үеийн   эрчим хүчний системийн байгууллагууд ба  эрчим хүч хэрэглэгчдийн  хамтын ажиллагаа”

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%2059012820%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD.docx


4.СТО 56947007-29.120.70.042-2010:2023 “Микропроцессорын төхөөрөмжтэй РХА-ын байгууламж болон удирдлагын шкафт тавих шаардлага”

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%2056947007%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BD.docx

 

Иймд дээрх стандартын төсөлтэй танилцан 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Цахим хаяг: amarjargal@meei.energy.gov.mn; tungalag@meei.energy.gov.mn
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр
Холбоо барих утас: 77102266
И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn