Стандартын төсөлд редакц хийлгэнэ.

Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу дараах стандартад редакц хийж, хамтран ажиллахыг сонирхож буй доктор, зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүд болон техникийн ажилтнууд доорх цахим хаягаар холбогдоно уу.                               

Редакц хийлгэх 1 хуудасны үнэ - 4700 төгрөг

1. MNS IEC 60305 - 1000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй ЦДАШ-д зориулсан тусгаарлагч —Хувьсах гүйдлийн системийн керамик эсвэл шилэн тусгаарлагч хэсгүүд —Тагтай болон шөргөн төрлийн тусгаарлагч хэсгийн тодорхойломж

                    http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/IEC60305(1)%20(2)(1).docx

2. MNS IEC 60383-1 - 1 000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, ЦДАШ-д зориулсан тусгаарлагч 1 дүгээр хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системийн вааран эсвэл шилэн тусгаарлагч хэсгүүд — Тодорхойлолт, туршилтын аргачлал болон хүлээн авах шалгуур  үзүүлэлт

                    http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC60383-1%20(2)(1).docx

3. MNS IEC 60383-2 - 1 000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, ЦДАШ-д зориулсан тусгаарлагч 2 дугаар хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системийн хэлхсэн тусгаарлагч болон тусгаарлагчийн иж бүрдэл —  Тодорхойлолт, туршилтын аргачлал болон хүлээн авах шалгуур үзүүлэлт

                    http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060383-2%20(2)(1).docx

4. MNS IEC 61865 - Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам –Хүчдэлтэй хэсэг болон хаалт хоорондын зайд байх цахилгааны бүрэлдэхүүн хэсгийг тооцоолох– Тооцооллын аргачлал

                    http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/IEC61865%20(2)(1).docx

5. MNS IEC 60296 – Цахилгаан техникт хэрэглэх шингэн – Трансформатор ба хуваарилах байгууламжид хэрэглээгүй шинэ тусгаарлагч эрдэс тос

                   http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/60296-0528%20(2).docx

Дээрх стандартын төсөлтэй танилцан, 2021 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Цахим хаяг: amarjargal@meei.energy.gov.mn; tungalag@meei.energy.gov.mn

Холбоо барих утас: 77102266