Стандартын төсөлд редакц хийлгэнэ

Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу орчуулсан дараах стандартад редакц хийж, хамтран ажиллахыг сонирхож буй доктор, зөвлөх болон мэргэшсэн инженерүүд доорх цахим хаягаар саналаа ирүүлнэ үү. Санал ирүүлэхдээ дээрх шаардлагыг нотлох баримт /доктор, зөвлөх, мэргэшсэн, орчуулагчийн үнэмлэх/-ыг хавсаргах                               

Редакц хийлгэх 1 хуудасны үнэ - 4700 төгрөг

1. GOST 32935 Дулааны шугам сүлжээний сильфон компенсатор – Ерөнхий техникийн нөхцөл

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/32935%20%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD.docx


2. GOST 34473 Дулааны шугам сүлжээний ган бөмбөлгөн хаалт – Ерөнхий техникийн нөхцөл

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/34473%20%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0.docx

 

Дээрх стандартын төсөлтэй танилцан 2024 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Цахим хаяг: sambalkhundev@meei.energy.gov.mn; amardalai@meei.energy.gov.mn

Холбоо барих утас: 77102266