Дүрэм хэлэлцүүлэх тухай

“Цахилгаан байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийг манай хүрээлэн дээр шинэчлэн боловсруулж байна.

Тус хүрээлэнгийн дэргэдэх Эрдмийн зөвлөлийн ээлжит хурлаар дүрмийн төслийг хэлэлцүүлж дэмжигдсэн бөгөөд салбарын байгууллагуудын дунд нээлттэй хэлэлцүүлэх шийдвэр гарсан.

Иймд дүрмийн төслийг 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр цахим хэлбэрээр нээлттэй хэлэлцүүлэх гэж байгаа тул доорх цахим холбоосуудаар нэвтрэн дүрмийн төсөлтэй танилцан цахим хаягаар саналаа ирүүлж, хэлэлцүүлэгт оролцоно уу.

Дүрмийн төслийн танилцуулга

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A6%D0%91%D0%A3%D0%90%D0%90%D0%94%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%80%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D1%8B%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%86%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%202023%2002%2001.docx

Цахилгаан байгууламжийн угсралтын ажлын аюулгүй ажиллагааны дүрэм. Орос эх хувь ба шинэчлэн боловсруулсан дүрэм.

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A6%D0%91%D0%A3%D0%90%D0%90%D0%94%20%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%86%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BD%202023%2001%2031.docx

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах хугацаа: 2023.03.10, 10:00-15:00 цаг

Хэлэлцүүлгийн үргэлжлэх хугацаа: 4 цаг

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдах хэлбэр: Цахим хэлбэрээр зохион байгуулна.

Асуудал

Албан тушаал

Хугацаа

1

Нээлтийн үг

ЭХЯ, ЭХЭЗХ

10 мин

2

“Цахилгаан байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн танилцуулга

"ЭХЭЗХ"-ийн СННХ-ийн э/ш ажилтан Ш.Төмөрбаатар

15 мин

3

Дүрмийн төслийн 1-р бүлэг буюу Ерөнхий шаардлагыг хэлэлцүүлэх (Асуулт, хариулт)

Ажлын хэсэг

40 мин

4

Дүрмийн төслийн 2-р бүлэг буюу Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажилд тавигдах шаардлага хэлэлцүүлэх  (Асуулт, хариулт)

Ажлын хэсэг

40 мин

5

Дүрмийн төслийн 3-р бүлэг буюу “Цахилгаан тоноглолын угсралт” хэлэлцүүлэх  (Асуулт, хариулт)

Ажлын хэсэг

40 мин

6

Дүрмийн төслийн 4-р бүлэг буюу “Цахилгаан тоноглолын тохируулга ба зүгшрүүлэлт”        хэлэлцүүлэх (Асуулт, хариулт)

Ажлын хэсэг

40 мин

7

Дүрмийн төслийн 5-р бүлэг буюу “ Ашиглалтад байгаа цахилгаан байгууламж болон ЦДШ-ын

хамгаалалтын бүс дотор ажил гүйцэтгэх. хэлэлцүүлэх (Асуулт, хариулт)

Ажлын хэсэг

30 мин

8

Дүрмийн төслийн хавсралтуудыг хэлэлцүүлэх (Асуулт, хариулт)

Ажлын хэсэг

25 мин