Санал авч байна

"Эрчим хүчний системийн тогтворжилтыг ТООЦОХ Аргачилсан заавар" Орос хэлнээс орчуулж боловсруулсан заавар юм. Салбарын байгууллагуудаас заавартай холбогдуулж санал авч байна.

1. Монгол хувилбар

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%AD%D0%A5%D0%A1_%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B3_%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%BE%D1%85_%D0%90%D0%97_%D0%BC%D0%BE%D0%BD_.docx

2. Орос хувилбар

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%AD%D0%A5%D0%A1_%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B3_%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%BE%D1%85_%D0%90%D0%97_%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81.docx

 

Цахим хаяг: shag_tumur@yahoo.com;
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр
Холбоо барих утас: 77102266
И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn