Стандартын төсөлд санал авч байна

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн Стандарт норм, нормативын хэлтэсийн ажилтнууд орчуулсан  стандартын дараах 3 төсөлд санал авч байна.

1) MNS IEC 62271-4:2021 Өндөр хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглол – 4-р хэсэг: Гексафторт хүхэр (SF_6), түүний хольцыг боловсруулах горим 
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2062271-4(1).docx

2) MNS IEC 62305-1:2021 Аянгын хамгаалалт – 1-р хэсэг: Ерөнхий зарчим
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2062305-1.docx

3) MNS IEC / TR 61850-90-1:2021 Эрчим хүчний хангамжийн автоматжуулалтын харилцаа холбооны сүлжээ болон систем – 90-1 дүгээр хэсэг: Дэд станц хоорондын харилцаа холбоонд IEC 61850 стандартыг хэрэглэх 
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061850-90-1(2).docx

 

Иймд дээрх стандартын төсөлтэй танилцан 2022 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Цахим хаяг: amarjargal@meei.energy.gov.mn; tungalag@meei.energy.gov.mn
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр
Холбоо барих утас: 77102266
И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn