Стандартын төсөлд санал авч байна

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн "Стандарт норм, нормативын хэлтэс"-ээс орчуулсан Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу орчуулан, шүүмж, редакц хийгдсэн дараах 8 стандартын төсөлд санал авч байна. 

1) MNS IEC 60305:2021 - 1000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй ЦДАШ-д зориулсан тусгаарлагч 
                                                        —Хувьсах гүйдлийн системийн керамик болон шилэн тусгаарлагч хэсгүүд 
                                                                                —Тагтай болон шөргөн төрлийн тусгаарлагч хэсгийн тодорхойломж
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060305.docx

2) MNS IEC 61865:2021 - Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
                                                        — Хүчдэлтэй хэсэг болон хаалт хоорондын зайд байх цахилгааны бүрэлдэхүүн хэсгийг тооцоолох 
                                                                               — Тооцооллын аргачлал
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061865.docx 

3) MNS IEC 60383-1 - 1000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, ЦДАШ-н тусгаарлагч 
                                                        — 1 дүгээр хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системийн шаазан болон шилэн тусгаарлагч хэсгүүд
                                                                               — Тодорхойлолт, туршилтын аргачлал хүлээн авах шалгуур
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060383-1.docx  

4) MNS IEC 60383-2 : 2021 - 1000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, ЦДАШ-д зориулсан тусгаарлагч
                                                        — 2 дугаар хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системийн хэлхмэл тусгаарлагч болон тусгаарлагчийн иж бүрдэл
                                                                               —  Тодорхойлолт, туршилтын аргачлал болон хүлээн авах шалгуур үзүүлэлт
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060383-2.docx

5) MNS IEC 60296:2021 - Цахилгаан техникийн шингэнүүдийн үзүүлэлтүүд 
                                                        — Трансформатор ба таслах, залгах төхөөрөмжийг хөндийрүүлэх минераль шинэ тос
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060296.docx


6) MNS IEC 61362:2021 - Гидравлик турбины роторын эргэлтийг тохируулах системийг тодорхойлох гарын авлага 
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061362.docx


7) MNS IEC 61850-90-5:2021 - Эрчим хүчний автоматжуулалтын систем ба харилцаа холбооны сүлжээ 
                                                        — Хэсэг 90-5: IEEE C37.118-ийн дагуу синхрофазорын мэдээллийг дамжуулахад IEC 61850-ийг ашиглах
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061850-90-5.docx


8) MNS IEC 60045-1:2021 - Уурын турбин
                                                        — 1 дүгээр хэсэг: Зориулалт, тодорхойлолт
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060045-1(1).docx

Иймд дээрх стандартын төсөлтэй танилцан 2021 оны 12 дугаар сарын 9-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Цахим хаяг: amarjargal@meei.energy.gov.mn; tungalag@meei.energy.gov.mn
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр
Холбоо барих утас: 77102266
И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn