Стандартын төсөлд санал авч байна

          Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн "Стандарт норм, нормативын хэлтэс"-ээс орчуулсан Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу орчуулан, шүүмж, редакц хийгдсэн дараах 7 стандартын төсөлд санал авч байна.

1. MNS IEC 61850-90-5 - "Эрчим хүчний автоматжуулалтын систем ба харилцаа холбооны сүлжээ – Хэсэг 90-5: IEEE C37.118-ийн дагуу синхрофазорын мэдээллийг дамжуулахад IEC 61850-ийг ашиглах"

              http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/IEC%2061850-90-5.docx

2. IEC 61850-90-3 -  "Харилцаа холбооны сүлжээ ба цахилгаан хангамжийн автоматжуулалтын системүүд. Хэсэг 90-3: Нөхцөл байдлын хяналт, шинжилгээнд IEC 61850-ыг ашиглах"

               http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/iec61850-90-3_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%20(2)%20(2).docx

3. IEC 61850-90-12 -  "Эрчим хүчний байгууллагын автоматжуулалтын мэдээлэл холбооны сүлжээ болон систем. Бүлэг 90-12: Өргөн хүрээний сүлжээ байгуулах заавар"

                http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/IEC61850-90-12%20(Autosaved)%20(2).docx

4. IEEE 37.118.2 - "Эрчим хүчний системийн өгөгдөл, мэдээллүүдийг Синхрон дамжуулах ieee-ийн стандарт"

               http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/ieee%2037_118_%202_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86.docx

5. MNS IEC 60060-2 - "Өндөр хүчдэлийн туршилт хийх арга – 2 дугаар хэсэг: Хэмжлийн систем" 

              http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060060-2%20%7Bed3_0%7D%20zassan.docx

6. MNS IEC 60060-3 - "Өндөр хүчдэлийн туршилт хийх арга – 3 дугаар хэсэг: Ажлын талбайд хийх туршилтын тодорхойлолт болон шаардлага"

            http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060060-3%20%7Bed1_0%7D%20zassan.docx

7. MNS IEC 60099-8 -  "Хэт хүчдэлийн шугаман бус хязгаарлагчууд Хэсэг 8: 1 кВ-оос дээш хүчдэлтэй хувьсах гүйдлийн цахилгаан дамжуулах ба түгээх агаарын шугамд зориулсан цуваа холбогдсон ил оч үүсгэх завсар бүхий металлын ислэн хэт хүчдэлийн шугаман бус хязгаарлагчууд (ИОХХШБХ)"

             http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D1%85%D1%8F%D0%BD_1_%20MNS%20IEC%2060099-8%20(3)(1).docx 

Иймд дээрх стандартын төсөлтэй танилцан 2021 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Цахим хаяг: tungalag@meei.energy.gov.mn, s.nasaa@meei.energy.gov.mn

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр
Утас/ факс: 976-77103344
И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn