Стандартын төсөлд орчуулгын ажил хийлгэнэ.

Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу дараах стандартуудад орчуулга хийж, хамтран ажиллахыг сонирхож буй доктор, зөвлөх болон мэргэшсэн инженер ажилтнууд доорх цахим хаягаар холбогдоно уу.  Санал ирүүлэхдээ доктор, зөвлөх болон мэргэшсэн инженер, орчуулагчийн үнэмлэх нотлох баримт бичгийг хавсаргана уу.

Орчуулах 1 хуулас -27856 төгрөг

1. MNS IEC 60045-1 Уурын турбин – 1-р хэсэг тодорхойлолт-хуудас-72
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/iec60045-1%7Bed2_0%7Db.pdf

2.MNS СТО56947007-29.240.55.054-2010 Руководство по проектированию многогранных опор и фундаментов к ним для ВЛ напряжением 110-500 кВ-хуудас -44
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA.pdf

3.MNS СТО56947007-29.240.55.199-2015 Стальные многогранные опоры ВЛ 35 – 500 кВ. Технические требования – хуудас-27
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%9B35_500%D0%BA%D0%92_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

4.MNS СТО56947007-29.240.55.096-2011 Методические указания по оценке эффективности применения стальных многогранных опор и фундаментов для ВЛ напряжением 35-500 кВ.- хуудас-50  
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%2055-096-2011.pdf

Дээрх стандартын төслүүдтэй танилцан, 2024 оны 6 дугаар сарын 14-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр
Холбоо барих утас: 77102266
И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn; tungalag@meei.energy.gov.mn