Стандартын төсөлд редакц хийлгэнэ

Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу орчуулсан дараах стандартад редакц хийж, хамтран ажиллахыг сонирхож буй доктор, зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүд болон техникийн ажилтнууд доорх цахим хаягаар холбогдоно уу.                               

Редакц хийлгэх 1 хуудасны үнэ - 4700 төгрөг

1. MNS ISO 50047:2023 “Эрчим хүчний хэмнэлт — Байгууллагын эрчим хүчний хэмнэлтийг тооцоолох”
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20ISO%2050047(1).docx

2. MNS ISO 12569:2023 “Барилга болон материалын дулаан хамгаалалт – Барилга байгууламжид агаарын хувийн зардлыг тодорхойлох – Заагч хийг шингэрүүлэх арга”
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20ISO%2012569.docx

3. СТО 59012820.29.020.002-2012:2023 "Реле хамгаалалт ба автоматикийн байгууламжийг барих (шинэчлэх) ба ашиглалтын үеийн эрчим хүчний системийн субъектууд, эрчим хүч хэрэглэгчдийн хоорондын харилцан ажиллагаа"
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%2059012820_29_020_002_-2012.docx

4. СТО 56947007-29.120.70.042-2010:2023 “РХА-ын байгууламж болон микропроцессорын төхөөрөмжтэй удирдлагын шкафт тавих шаардлага”
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%2056947007%20.docx

 

Дээрх стандартын төсөлтэй танилцан, 2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Цахим хаяг: amarjargal@meei.energy.gov.mn; tungalag@meei.energy.gov.mn

Холбоо барих утас: 77102266