Стандартын төсөлд санал авна

Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу тус хүрээлэнгийн "Стандарт норм, нормативын хэлтэс"-ийн ажилтнууд орчуулж, редакц хийлгэсэн дараах стандартын төсөлд санал авч байна.

1. MNS GOST 34045:2022 Диспетчерийн шуурхай удирдлага. Эрчим хүчний системийн горимуудын аваар эсэргүүцэх автомат удирдлага. Эрчим хүчний системийн аваар эсэргүүцэх автоматик

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20GOST%2034045.docx

2. MNS GOST 55890:2022 бодит чадлын урсгал БОЛОН ДАВТАМЖИЙН тохируулгын ДИСПЕТЧЕРИЙН ШУУРХАЙ  УДИРДЛАГА

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20GOST%2055890.docx

3. MNS IEC 60840:202x 30 кВ-оос  (Um = 36 кВ) 150 кВ хүртэл (Um = 170 кВ) хэвийн хүчдэлтэй шахмал тусгаарлагч бүхий хүчний кабель болон туслах хэрэгсэл – Туршилтын аргачлал болон тавих шаардлага 

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060840.docx

 

Дээрх стандартын төслүүдтэй танилцан, 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү.

Цахим хаяг: amarjargal@meei.energy.gov.mn; tungalag@meei.energy.gov.mn
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр
Холбоо барих утас: 77102266
И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn