ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ АЛС ЗАЙД АЛДАГДАЛ БАГАТАЙ ДАМЖУУЛАХ БОЛОМЖ

Эрчим хүчний салбарын 100 жилийн ойд зориулсан “ДУЛААН ХАНГАМЖ - ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ” сэдэвт Эрдэм шинжилгээний бага хурлыг “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК, “Амгалан дулааны станц” ТӨХК, ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургууль хамтран цахим байдлаар 4-р сарын 14-ний өдөр зохион байгуулсан. Тус эрдэм шинжилгээний бага хуралд ЭХЭЗХ ТӨААТҮГ-ын Эрдэм шинжилгээ бодлого судалгааны секторын ахлах ажилтан Рагчаасүрэнгийн Батмөнхийн бэлтгэн оролцсон "ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ АЛС ЗАЙД АЛДАГДАЛ БАГАТАЙ ДАМЖУУЛАХ БОЛОМЖ" сэдэвт илтгэлийг танилцуулж байна. Доорх холбоосоос татан авч үзнэ үү.
 

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%8D%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC_%D1%85%D2%AF%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%B3_%D0%B0%D0%BB%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85.pdf