Хамтран ажиллахыг урьж байна

           Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу дараах стандартуудад редакц хийж, хамтран ажиллах сонирхол бүхий доктор, зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүд, техникийн ажилтнууд доорх цахим хаягаар холбогдоно уу.                               

Редакц хийлгэх 1 хуудасны үнэ - 4700 төгрөг

1. MNS IEC 60071-1:2020 - Тусгаарлагыг нийцүүлэх – 1 дүгээр хэсэг: Тодорхойлолт, зарчим ба дүрэм

                 http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/iec60071-1%20(Amarjargal).docx

2. MNS IEC 60076-18:2020 - Хүчний трансформатор – 18-р дугаар хэсэг: Давтамжийн хариуг хэмжих

                http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060076-18%20%7Bed%201_0%7D%20%D1%8D%D1%86%D1%81%D0%B8%D0%B9%D0%BD.docx

3. MNS IEC 60255-127  - Цахилгааны реле ба реле хамгаалалтын төхөөрөмж, 127 дугаар бүлэг: Хэт хүчдэл болон хүчдэлийн бууралтаас хамгаалах үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага  

               http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/60255-127%20(3).docx

4. MNS IEC 60225-181:2020 - Хяналтын реле ба хамгаалалтын төхөөрөмжүүд – 181-р хэсэг: Давтамжийн хамгаалалтад зориулсан функциональ шаардлагууд

                http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060255-181_(Tu)%20-%201112docx%20(wecompress_com).docx

5. MNS IEC 60255-121:2020 - ХЭМЖИЛТИЙН РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖ, Хэсэг 121: Зайн хамгаалалтын функцэд тавигдах шаардлага 

               http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/IEC%2060255-121%20(2).docx

6. MNS IEC 61850-90-2:2020 - ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СИСТЕМИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТ, Хэсэг 90-2: Дэд станц, удирдлага хяналтын төвүүдийн хоорондын мэдээлэл холбооны сүлжээ

                 http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/IEC61850-90-2%20MON.docx

7. MNS IEC 61850-7-3  Эрчим хүчний байгууллагад зориулсан мэдээлэл холбооны сүлжээнүүд болон системүүд -Бүлэг 7-3: Мэдээлэл холбооны суурь бүтэц – Ерөнхий өгөгдлийн классууд

                 http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/iec%2061850-7-3-amd1%7Bed2_0%7Db%20(1)%20(1)%20(1)-2%20(1).docx

Иймд дээрх стандартын төсөлтэй танилцан 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Цахим хаяг: tungalag@meei.energy.gov.mn, s.nasaa@meei.energy.gov.mn

Холбоо барих утас: 77102266