Эрчим хүч, уул уурхайн үйлдвэрийн эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн институтийн 30 жилийн ой


 

Эрчим хүч, уул уурхайн үйлдвэрийн эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн институтийн 30 жилийн ойн баярын хурлын дараа / 1989 он /

Баярын хурлын тэргүүлэгчид / 1989 он /


Хуралд бүх холбоотын хайгуул зураг төслийн эрдэм шинжилгээний институтийн Дорнот Сибирийн хэсгийн орлогч захирал Балбатовский Евгений Станислававич / 1989 он /

​Ахмад ажилтангууд / 1989 он /

Ахмад ажилтангууд / 1989 он /