Энэхүү 95 жилийн ойн арга хэмжээний спортын наадамд 41 байгууллагын 1000 гаруй тамирчид оролцож байсан бөгөөд цар хүрээ өргөн, өрсөлдөөн ихтэйгээр 2017 оны 5 сарын 7-12-ны өдөр хүртэл үргэлжилсэн юм. Энэхүү тэмцээнд манай байгууллага гар бөмбөг, сагсан бөмбөг төрлөөр оролцож байсан юм. 


Уг спортын арга хэмжээнд ЭХЭЗХүрээлэнгийн төлөөлөл болж тэмцээнд оролцсон хамт олон. Буянт-Ухаа Спортын цогцолбор ордны гадна 2017оны 5-р сарын 7 .
/Баруун гар талаас Секторын эрхлэгч Ц.Болддорж,  ЭША Э.Золзаяа, Ерөнхий Нягтлан бодогч С.Хангал-Эрдэнэ, Архивч Ц.Мөнгөнцэцэг, Захирал М.Түмэнжаргал, Жолооч Ж.Чүнсрээ, Төсөл хөтөлбөрийн ахлах инженер Х.Самбалхүндэв, ЭША Д.Гүррагчаа, ЭША Л.Замбага, Секторын ахлагч Д.Ганболд/