Дуудлагын худалдааны зар мэдээ

ТӨБЗГ-ын 2023 оны 12-р сарын 13-ны өдрийн 680 дугаар тогтоолын дагуу “Volkswagon.Passat” автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

  1. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлагын худалдааны хэлбэр

Нээлттэй

Хөрөнгийн нэр

Volkswagon.Passat, УНҮ6002, 2013 он

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа

2024 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн 11 цагт

Дуудлагын худалдаа болох газар

Улаанбаатар хот 19-р хороо Х.Чингүнжавын гудамж “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨААТҮГ-ын өөрийн байр

Худалдах доод үнэ

5,000,000 /Таван сая/ төгрөг

Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ

Худалдах доод үнийн 10 хувь буюу 500,000 /таван зуун мянга/ төгрөг

Ялсан этгээдийн тогтоох журам

Үнэ хяалцсан ялагч нь хамгийн өндөр санал болгосон этгээд байна.

Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл

Гэрээг ажлын 3 хоногийн дотор байгуулна. Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.

Дэнчинг байршуулах данс

Хүлээн авагч хуулийн этгээд: Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн

Дансны дугаар: 5173077945

Дансны нэр: Хаан банк

 

  1. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх, оролцогчийг бүртгэх

Дуудлагын худалгаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг зөв, цэвэр бөглөж, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх /хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбарын хамт 2024 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн 1000 цаг хүртэл “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨААТҮГ-ын 303 тоот өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх, үнэ хаялцуулах ажиллагаанд оролцуулах боломжгүйг анхаарна уу.

  1. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

 Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨААТҮГ-ын байранд очиж үзэж болох бөгөөд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг 77102626, 99717702 утсаар авна уу.