Дүрмийн төсөлд редакц хийлгэнэ

“Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн шинэчилсэн төсөлд шүүмж редакц хийж, хамтран ажиллахыг сонирхож буй доктор, зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүд доорх цахим хаягаар 2022 оны 11-р сарын 3-ний өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү.
Редакц хийлгэх 1 хуудасны үнэ  - 4700 төг
 
1. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАЙГУУЛАМЖИЙН ТЕХНИК АШИГЛАЛТЫН ДҮРЭМ 

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%AD%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC_%D1%85%D2%AF%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D1%82%D3%A9%D1%85%D3%A9%D3%A9%D1%80%D3%A9%D0%BC%D0%B6_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%B4%D2%AF%D1%80%D1%8D%D0%BC.docx


Цахим хаяг: ulziibadrakh@meei.energy.gov.mn
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр
Холбоо барих утас: 77102266
И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn