Технологийн картын төсөлд санал авч байна.

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн "Стандарт норм, нормативын хэлтэс"-ээс  боловсруулж буй “Иж бүрэн трансформаторын дэд станц (КТПН) угсрах ажлын технологийн карт”-ын төсөлд санал авч байна. Иймд ЭХ-ний барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, холбогдох байгууллагууд энэхүү төсөлтэй танилцан 2022 оны 05 дугаар сарын 06-ны дотор тус Хүрээлэнд саналаа ирүүлнэ үү.

Холбогдох утас: 77102266

Доорх линкээр төсөлтэй танилцана уу:

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%98%D0%B6_%D0%B1%D2%AF%D1%80%D1%8D%D0%BD_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD_%D0%B4%D1%8D%D0%B4_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D1%83%D0%B3%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D0%A2%D0%9A.docx