“Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд шилэн кабель бүхий аянгын троссыг угсрах ажил”-ын технологийн карт, хөдөлмөр зарцуулалт болон төсвийн суурь норм

1. http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/1.pdf

2. http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/2.pdf

3. Шилэн кабель-ТК файлыг нээхийн тулд 6 ширхэг .rar өргөтгөлтэй файлыг татан задалж үзнэ үү. 

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8D%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A2%D0%9A_part1.rar

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8D%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A2%D0%9A_part2.rar

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8D%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A2%D0%9A_part3.rar

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8D%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A2%D0%9A_part4.rar

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8D%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A2%D0%9A_part5.rar

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8D%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A2%D0%9A_part6.rar