Стандартын төсөлд санал авч байна

            Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн "Стандарт норм, нормативын хэлтэс"-ээс орчуулсан Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу орчуулан, шүүмж, редакц хийгдсэн дараах 4 стандартын төсөлд санал авч байна.

1.  MNS IEC 60034-16-2 “Эргэлдэгч цахилгаан машин 16 дугаар хэсэг: Синхрон машины өдөөлтийн систем. 2 дугаар бүлэг: Цахилгаан эрчим хүчний системийн судалгаанд зориулсан загвар”

              http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060034-16-2%20%7Bed1_0%7D%20%D1%8D%D1%86%D1%81%D0%B8%D0%B9%D0%BD(1).docx

2.  MNS IEC 60076-10:2020 “Хүчний трансформатор – 10 дугаар хэсэг: Дуу чимээний түвшнийг тооцоолох”

              http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060076-10%20%D1%8D%D1%86%D1%81%D0%B8%D0%B9%D0%BD.docx

3.  MNS IEC/IEEE 60225-118-1:2020 “Цахилгааны реле ба реле хамгаалалтын төхөөрөмж –118-1-р хэсэг: Цахилгаан эрчим хүчний системд зориулсан синхрофазор – Хэмжил”

             http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060255-118-1%20%D1%8D%D1%86%D1%81%D0%B8%D0%B9%D0%BD.docx

4.  MNS IEC 61326-1:2020 “Лабораторийн хэрэглээний ба хэмжил, хяналтын цахилгаан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл – Цахилгаан соронзон нийцэлд тавигдах шаардлага -  1 дүгээр бүлэг: Ерөнхий шаардлага”. 

              http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061326-1%20%D1%8D%D1%86%D1%81%D0%B8%D0%B9%D0%BD.docx

 

Иймд дараах стандартын төсөлтэй танилцан 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн дотор саналаа ирүүлнэ үү.
Холбоо барих
Стандарт, норм нормативын эрдэм шинжилгээний ажилтан С.Насанжаргал утас: 99078667, цахим хаяг: s.nasaa@meei.energy.gov.mn
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр
Утас/ факс: 976-77103344
И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn