СТАНДАРТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн "Стандарт норм, нормативын хэлтэс"-ээс орчуулсан Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу орчуулан, шүүмж, редакц хийгдсэн дараах  стандартын төсөлд санал авч байна.

Иймд дараах стандартын төсөлтэй танилцан 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор саналаа Эрдэм шинжилгээний ажилтан

С.Насанжаргал (утас 99078667, цахим хаяг: s.nasaa@meei.energy.gov.mn)-д ирүүлнэ үү.

Стандарт код

Нэр

1

MNS IEC 60189-1

“ПВХ тусгаарлага болон ПВХ бүрээстэй, нам давтамжийн кабель, дамжуулагч утас – 1 дүгээр хэсэг: Туршилт, хэмжлийн ерөнхий арга”

2

MNS IEC 60189-2

“ПВХ тусгаарлага болон ПВХ бүрээстэй, нам давтамжийн кабель, дамжуулагч утас – 2 дугаар хэсэг:”

3

MNS IEC 60189-3

“ПВХ тусгаарлага болон ПВХ бүрээстэй, нам давтамжийн кабель ба дамжуулагч утас – 3 дугаар хэсэг: ПВХ тусгаарлагатай, нэг эсвэл олон судалтай дамжуулагч утас бүхий, дан, хос ба гурамсан утас (тоног төхөөрөмжид хэрэглэх зориулалттай)”

4

MNS IEC 60433

“1000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй ЦДАШ-д зориулсан тусгаарлагч – Хувьсах гүйдлийн системд зориулсан вааран тусгаарлагч – Урт туйван хэлбэрийн тусгаарлагчийн цогц хэсгүүдийн тодорхойломж”

5

MNS IEC 60660

“Тусгаарлагч – 1000 В-оос дээш 300 кВ хүртэл (300 кВ хүчдэлийг оруулахгүй нэрлэсэн хүчдэлтэй системд зориулсан, байшин дотор суурилуулах зориулалттай, органик материалаар үйлдвэрлэсэн тулгуур тусгаарлагчид хийх туршилт)”

6

MNS IEC 60826

“Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам – Төсөлд тавигдах шалгуурууд”

 

 

Холбоо барих

Стандарт, норм нормативын эрдэм шинжилгээний ажилтан С.Насанжаргал утас: 99078667, цахим хаяг: s.nasaa@meei.energy.gov.mn

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр

Утас/ факс: 976-77103344

И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn