Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нарын анхааралд


Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгалт хийлгэх, нэмэлт ажлын төрөл авах аж ахуйн нэгж, байгууллагууд  2018 оны 08 дугаар сарын 03-наас эхлэн 13-ний өдрийн 17'30 цаг хүртэл http://www.license.energy.gov.mn эсвэл http://103.17.108.137  цахим хаягаар ханданбүртгүүлж,холбогдох материалуудыг тавигдах нөхцөл, шаардлагын дагуу бүрдүүлэн ирүүлнэ  үү. Тусгай зөвшөөрлийн онлайн системийг ашиглах зааврыг энд дарж татаж авна уу.

Холбоо барих утас: 62263062          

Эх сурвалж : Эрчим Хүчний Яам