Цахилгаан эрчим хүчний нэр томьёоны багц /19/ стандартад санал авах тухай

 

    Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн "Стандарт норм, нормативын хэлтэс"-ээс орчуулсан Олон улсын цахилгаан техникийн хороо (IEC)-ны "Цахилгаан эрчим хүчний нэр томьёоны багц" стандартуудад санал авч байна. Холбогдох мэргэжилтнүүд хүснэгтэд байрлах холбоосоор татаж авч саналаа Mictosoft word программынхаа tab changers ашиглан өөрчлөлтөө оруулахыг хүсэж байна.

      Иймд дээрх стандартын төсөлтэй танилцан 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор саналаа ирүүлнэ үү. 

    Эдгээр стандартуудын талаар 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Хэлэлцүүлэгт оролцуулах хүний нэр, холбоо барих утасны дугаарын хамт Эрдэм шинжилгээний ажилтан С.Насанжаргал (утас 99078667, цахим хаяг: amordk95@gmail.com)-д ирүүлнэ үү.

Линк шинэчлэгдсэн огноо 2019.03.26

Код

Нэр

1

MNS IEC 60050-212:2019    

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь 212 дугаар бүлэг: Цахилгаан тусгаарлагын хатуу, шингэн болон хийн бодис

2

MNS IEC 60050-436:2019

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь 436 дугаар бүлэг: Хүчний конденсатор

3

MNS IEC 60050-605:2019

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь 605 дугаар бүлэг: Цахилгааны үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Дэд станц

4 MNS IEC 60050-692:2019

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь 692 дугаар бүлэг: Цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт –Цахилгаан эрчим хүчний системийн үйлчилгээний найдвартай байдал ба чанар

5

MNS IEC 60050-195:2019

Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Тайлбар Толь 195 дугаар бүлэг: Газардуулга болон цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхээс хамгаалах хамгаалалт

6

MNS IEC 60050-312:2019

Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Тайлбар Толь 312 ДУГААР БҮЛЭГ: Цахилгаан болон электроникийн хэмжилт - Цахилгааны хэмжилттэй холбоотой ерөнхий нэр томьёо

7

MNS IEC 60050-313:2019

Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Тайлбар Толь – 313 ДУГААР БҮЛЭГ: Цахилгаан болон электроникийн хэмжилт – Цахилгааны хэмжүүрийн багаж хэрэгслийн төрлүүд

8

MNS IEC 60050-321:2019

Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Тайлбар Толь – 321 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ: Хэмжүүрийн трансформатор 

9

MNS IEC 60050-471:2019

Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Тайлбар Толь – 471 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ: Тусгаарлагч

10

MNS IEC 60050-601:2019

Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Тайлбар Толь – 601 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ: Цахилгааны үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Ерөнхий зүйл

11

MNS IEC 60050-602:2019

Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Тайлбар Толь – 602 ДУГААР БҮЛЭГ: Цахилгааны үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Цахилгааны үйлдвэрлэл

12

MNS IEC 60050-603:2019

Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Тайлбар Толь – 603 ДУГААР БҮЛЭГ: Цахилгааны үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Цахилгаан эрчим хүчний системийн төлөвлөлт, менежмент

13

MNS IEC 60050-617:2019

Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Тайлбар Толь – 617 ДУГААР БҮЛЭГ: Цахилгаан эрчим хүчний байгууллага/ зах зээл

14

MNS IEC 60050-691:2019

Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Тайлбар Толь – 691 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ: Цахилгааны үнэ

15

MNS IEC 60050-448:2019

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь 448 дугаар бүлэг: Эрчим хүчний системийн хамгаалалт 

16

MNS IEC 60050-421:2019

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь 421-р бүлэг: Хүчний Трансформаторын болон Реакторууд

17

MNS IEC 60050-461:2019

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь 461 дүгээр бүлэг: Цахилгааны кабелиуд

18 MNS IEC 60050-441

Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Тайлбар Толь – 441дүгээр бүлэг: Хуваарилах байгууламж, удирдлагын тоноглол болон хайламтгай гал хамгаалагч

19 MNS IEC 60050-466:2019

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь 466 дугаар бүлэг: Агаарын шугам

 

Холбоо барих

Стандарт, норм нормативын эрдэм шинжилгээний ажилтан С.Насанжаргал утас 99078667, цахим хаяг: amordk95@gmail.com

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр

Утас/ факс: 976-76110789

И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn