Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэмд санал авч байна.

“Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм”-ийн шинэчлэн боловсруулсан төсөлд санал авч байна. 
Дүрмийн төсөлтэй доорх холбоосоор танилцан саналаа 2022 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор ирүүлэхийг хүсье.

1.Танилцуулга:

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%94%D2%AF%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D3%A9%D0%BB%20-%20%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9B%D0%A6%D0%A3%D0%A3%D0%9B%D0%93%D0%90.docx

2.Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм:

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%AD%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC_%D1%85%D2%AF%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D1%82%D3%A9%D1%85%D3%A9%D3%A9%D1%80%D3%A9%D0%BC%D0%B6_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%B4%D2%AF%D1%80%D1%8D%D0%BC(1).docx

 

Цахим хаяг: ulziibadrakh@meei.energy.gov.mn
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр
Холбоо барих утас: 77102266, 99070629