Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

Эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төслийн болон угсралтын тусгай зөвшөөрөл шинээр авах,сунгалт хийлгэх, нэмэлт ажлын төрөл авах аж ахуйн нэгж, байгууллагууд  2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 08.30цагаас 07 дугаар сарын 01-ны өдрийн  17.30цаг хүртэл http://www.license.energy.gov.mn эсвэл http://103.17.108.137  цахим хаяг  руу хандан бүртгүүлж, холбогдох материалуудыг тавигдах нөхцөл, шаардлагын дагуу бүрдүүлэн ирүүлнэ  үү.

Холбоо барих утас: 92263062, 92263058